Małgorzata Doman

Katedra Matematyki Stosowanej
ul. Towarowa 53
pokój 420
tel. 854-39-30

e-mail: Małgorzata Doman

Koordynator specjalności  Inżynieria finansowa

 Adres dla korespondencji:
Katedra Matematyki Stosowanej
Uniwersytet Ekonomiczny
al. Niepodległości 10
60-967 Poznań(8kB)Tematyka badawcza:   

Ekonometria finansowa     

                            (8kB)


(8kB) 

Dyżury w semestrze zimowym:

poniedziałek 17.30-18.30

środa 12.45-13.45


            


Seminarium z ekonometrii finansowej SEFIN


Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Finansowej  Materiały do zajęć znajdują się na serwerze MOODLE

Seminarium magisterskie
Analiza finansowych szeregów czasowych
Modelowanie zmienności i ryzyka
Rachunek prawdopodobieństwa
Procesy stochastyczne
Statystyka matematyczna
Matematyka finansowa i aktuarialna
Teoria chaosu